دانانی وێنۆچکە

هێنانی ئایکۆن لە مایکرۆسۆفت دا

ئایکۆنێک بهێنە

١- کرتە بکە لە Insert دواتر Icons

 

٢- بگەڕێ بە ناو ئایکۆنەکاندا، یان بەشەکانی ئایکۆنەکان بگۆڕە بە کرتە کردن لەسەر بەشەکان لەلای چەپی ئایکۆنەکان

 

٣- کرتە بکە لەسەر ئایکۆنەکەن دواتر Insert هەڵبژێرە لە خوارەوە بەشی لای ڕاست.

دەتوانی چەند دانەیەک بەیەکەوە هەڵبژێری بە کرتەکردن لەسەریان دواتر، Insert هەڵبژێرە.

 

٤- دەتوانی ئایکۆنەکە سەرەوژێر بکەیتەوە و پێچەوانەش بکەیتەوە، ڕەنگی بگۆڕی گەورە و بچووکیشی بکەیت.