دانانی وێنە وەک پاشخان

دانانی پشتوێنە لە ناو سڵایدەکانت

١- بۆ زیادکردنی لۆگۆ بۆ هاموو سڵایدەکانت کرتە بکە لە View و دواتر Slide master. بچۆرە سەرەوەی سڵایدەکان لە بەشی لای چەپ و یەکەم دانەیان هەڵبژێرە. Slide Master.

٢- کرتە بکە لە Insert و دواتر Shapes، شێوەیەک بهێنە و لە ناو سڵایدی سەرەکەی دەستکاری بکە و لەو شوێنەی کە خۆت دەتەوێت دایبنێ.

٣- کرتەی لای راست بکە لەسەر شێوەکە و Format shape داگرە بۆ کردنەوەی مینیۆ.

٤- لە ژێر هێمای سەتڵەکە، کرتە بکە لە File دواتر Picture Profile ئینجا File  و هێما وێنەییەکە بهێنە و ڕووناکی و تاریکییەکەی ڕێک بخە لە Transparency Slide.

٥- بۆ لابردنی چەوارچێوەکە بە دەوری وێنەکەدا، کرتە بکە لە وێنەکە و دواتر کرتەی لای ڕاست بکە و دواتر کرتە بکە لە Outline ئینجا No outline.
٦- چوونەدەر لە
Slide Master. هەموو سڵایدەکان لۆگۆیان دەبێت.