گۆڕینی فایەل بە خانە

 

هەوڵبدە!

ئەگەر هەموو ئەندامانی چەناڵەکە ویستیان زوو فایەلێک بدۆزنەوە، فایەلەکە بکەن بە خانە (tab) بەمەش زۆر ئاسانتر دەتوانن بیدۆزنەوە و دەستیان پێبگات.